Řidičské oprávnění skupiny A

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj a tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW. Rovněž opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Na čem se budete učit

Honda CBF 600

Honda CBF 600

Podmínky pro udělení oprávnění

 • předepsaná minimální hranice dosaženého věku:
  • 24 let (v den ukončení výcviku) bez omezení
  • 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla
  • 20 let, pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2 nejméně 2 roky
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)

- zkouška z praktické jízdy

Doplňovací zkouška

V případě, že je žadatel držitelem řidičského oprávněné skupiny vozidel A2 nejméně 2 roky, se podrobí pouze doplňovací zkoušce, která je v rozsahu pouze praktické jízdy.