Řidičské oprávnění skupiny A1 a A1 automat

Řidičské oprávnění skupiny vozidel A1 opravňuje k řízení:

  1. lehkého motocyklu s postraním vozíkem nebo bez něj do výkonu 11 kW a s poměrem výkon/hmotnosti 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, a
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
  3. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Na čem se budete učit

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 16 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • souhlas zákonného zástupce s výcvikem (u osob mladší 18 let)
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik

Délka výcviku záleží na dovednostech a časových možnostech žadatele (standartně cca 1,5 měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Mohou se absolvovat nejvýše dvě denně, ve třetí etapě jedenkrát čtyři za den. Žadatel se objednává dle svých časových možností. Minimální počet výcvikových hodin je zákonem stanovených 13 x 45 minut. Samozřejmostí je možnost dokoupení doplňkovího výcviku.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)

- zkouška z praktické jízdy