Řidičské oprávnění skupiny A2

Řidičské oprávnění skupiny vozidel A2 opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 35 kW a s poměrem výkon/hmotnost nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Na čem se budete učit

Honda CB 500F

Honda CB 500F

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění a v případě osoby mladší 18 let musí být souhlas zákonného zástupce
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik

Délka výcviku záleží na dovednostech a časových možnostech žadatele (standartně cca 1,5 měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Mohou se absolvovat nejvýše dvě denně, ve třetí etapě jedenkrát čtyři za den. Žadatel se objednává dle svých časových možností. Minimální počet výcvikových hodin je zákonem stanovených 13 x 45 minut. Samozřejmostí je možnost dokoupení doplňkovího výcviku.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)

- zkouška z praktické jízdy

Doplňovací zkouška

V případě, že je žadatel držitelem řidičského oprávněné skupiny vozidel A1 nejméně 2 roky, se podrobí pouze doplňovací zkoušce, která je v rozsahu pouze praktické jízdy.