Řidičské oprávnění skupiny AM a AM automat

Řidičské oprávnění skupiny vozidel AM opravňuje k řízení motorových vozidel s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

  1. dvoukolových se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  2. tříkolových se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  3. čtyřkolových o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Na čem se budete učit

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 15 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění s udělením souhlasem zákonného zástupce s výcvikem (a v případě dítěte mladší 15 let musí být podpis u souhlasu úředně ověřen)
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik

Délka výcviku záleží na dovednostech a časových možnostech žadatele (standartně cca 1,5 měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Mohou se absolvovat nejvýše dvě denně, ve třetí etapě jedenkrát čtyři za den. Žadatel se objednává dle svých časových možností. Minimální počet výcvikových hodin je zákonem stanovených 13 x 45 minut. Samozřejmostí je možnost dokoupení doplňkovího výcviku.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)

- zkouška z praktické jízdy