Řidičské oprávnění skupiny B

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

1. nepřevyšující 750 kg

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

ŘP sk. B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1. Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů a maximální přístupné hmotnosti do 3,5 tuny.

Na čem se budete učit

Opel Astra

Opel Astra

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik

Délka výcviku záleží na dovednostech a časových možnostech žadatele (standartně cca 1,5 měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Mohou se absolvovat nejvýše dvě denně, ve třetí etapě jedenkrát čtyři za den. Žadatel se objednává dle svých časových možností. Minimální počet výcvikových hodin je zákonem stanovených 28 x 45 minut. Samozřejmostí je možnost dokoupení doplňkovího výcviku.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)

- zkouška z praktické jízdy