Řidičské oprávnění skupiny B96

Jde o tzv. „řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu“. Je vhodná pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č."96": souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg.

Na čem se budete učit

Kia Carnival + přívěs Agados

Kia Carnival + přívěs Agados

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • žadatel je držitelem skupiny B

Výcvik

Délka výcviku záleží na dovednostech a časových možnostech žadatele.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ z jízdy. Kurz jako u skupiny BE ani zkouška z předpisů se nevyžaduje.