Řidičské oprávnění skupiny B+E

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla tvořené motorovým automobilem (spadajícím pod skupinu B) a přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 3,5 tuny.

Na čem se budete učit

Kia Carnival + přívěs Agados

Kia Carnival + přívěs Agados

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • žadatel je držitelem skupiny B

Výcvik

Délka výcviku záleží na dovednostech a časových možnostech žadatele. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Mohou se absolvovat nejvýše dvě denně. Žadatel se objednává dle svých časových možností. Minimální počet výcvikových hodin je zákonem stanovených 8 x 45 minut. Samozřejmostí je možnost dokoupení doplňkovího výcviku.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)

- zkouška z praktické jízdy