Řidičské oprávnění skupiny T

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Na čem se budete učit

Zetor 7011 + přívěs 3.5t

Zetor 7011 + přívěs 3.5t

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 17 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
  • žadatel není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik

Délka výcviku záleží na dovednostech a časových možnostech žadatele. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Mohou se absolvovat nejvýše dvě denně. Žadatel se objednává dle svých časových možností. Minimální počet výcvikových hodin je zákonem stanovených 21 x 45 minut nebo pokud žadatel již vlastní ŘP sk.B, tak 10 x 45 minut. Samozřejmostí je možnost dokoupení doplňkovího výcviku.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v budově Městského úřadu na odboru dopravy (pod nemocnicí).

Žadatel s sebou musí mít platný občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a 700 Kč na správní poplatek podle zákona č.247/200 Sb. §39a.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (test)

- zkouška z praktické jízdy