Dokumenty a vzory ke stažení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel .pdf (16 kB)

Žádost o přijetí k výuce a výcviku .pdf (2 MB)

nutno dokumenty tisknout oboustranně

(žádost na jednom listu papíru A4 z obou stran)
(lékařský posudek druhý list papíru A4)